Bij hoe jij je voelt zijn drie zaken van belang. Je staat van zijn zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal. Je kunt ze zien als de drie  pilaren waarop je gevoel en je beleving is gebaseerd. Samen zorgen ze voor spiritueel GELUK.Je spirituele staat van zijn kan het beste worden omschreven als jouw mate van levensgeluk. Het lekker-in-je-vel-gevoel, zeg maar. Welk cijfer je geeft aan het spirituele geluk is eigenlijk het gemiddelde van je lichamelijke, emotionele en mentale staat van zijn.

Samenwerking is het sleutelwoord

Als je (bijvoorbeeld) lichamelijk ongemak ervaart, in welke vorm of mate dan ook, dan beïnvloedt dit jouw emotionele staat van zijn. Lichamelijk ongemak kan immers je bewegingsvrijheid beïnvloeden. Je kunt er pijn van ervaren en ook door pijn word je beperkt. Met andere woorden: jouw lichamelijke staat van zijn heeft invloed op hoe jij je emotioneel voelt.

Wanneer je voldoende mentaal sterk bent om de beperking of de pijn te kunnen accepteren of los te laten dan kan hier nog een relatief hoog cijfer voor spiritueel geluk uitkomen.

Je zult ook zien dat de cijfers die je geeft aan elk van de drie pijlers weinig van elkaar zullen verschillen. Met andere woorden, geef je een 4 voor lichamelijk welbevinden, dan is het niet erg aannemelijk dat je een hoog cijfer geeft voor emotioneel en/of mentaal welbevinden. Daarmee valt het gemiddelde voor spiritueel geluk ook laag uit.

Ze hangen met elkaar SAMEN. En daarom is SAMENwerking het SLEUTELWOORD.

Veranderen, accepteren of loslaten

Het komt er in wezen op neer dat je verandert wat je KAN veranderen en dat je ACCEPTEERT wat je NIET kan veranderen en LOSLAAT wat jou niet dient. Je mag natuurlijk STAAN voor wie je bent, voor je waarde, maar vechten tegen zaken die in tegenstelling zijn met elkaar, of niet congruent zijn aan wie jij daadwerkelijk bent, brengen je niet verder. Je ervaart dan alleen maar strijd, een worsteling. En dat geeft alleen maar stress en frustratie en kost bovendien bergen energie.

In het woordgebruik en het denken zit vaak de beperking

De baas worden over, de controle houden op, de regie nemen, grip krijgen op. Ja natuurlijk wil je dat. Met welke intentie je dit doet, zit het grote verschil. Als je ‘de baas’ over iets wilt worden dan klinkt dat voor mij alsof een gedeelte van jou dominant is aan dat wat niet mee werkt in, bijvoorbeeld je lichaam. Bijvoorbeeld de kilo’s de baas worden kan met de intentie zijn als een strijd die je voert. Het klinkt dan als twee gescheiden dingen. Je lijf doet niet wat je wilt, je baalt ervan en je wilt er grip op uitoefenen. Je legt jezelf druk op en je komt in een kramp te zitten. Kost wat het kost MOETEN de kilo’s eraf. Je lijf is in dit geval niet één met je mindset. De harmonie ontbreekt. In je denken zit de beperking. Niet in de kilo’s!

En natuurlijk, het klinkt een beetje als een kip-ei-verhaal. En zo gaat dat met gedachten. Dus ik herhaal: in je denken zit de beperking.:-) en dus óók de oplossing!

Als ik… dan….. vul maar in!

Maar nee nee nee, zo werkt het niet!

Als jij je lijf als iets ziet wat jou tegenwerkt, dan betekent dit dat jouw drie pijlers niet met elkaar in verbinding staan. Je zult éérst emotioneel geluk moeten zien te vinden. Dat betekent dat je af moet rekenen met gedachten en overtuigingen die jou steeds in dat zelfde kringetje rond laten draaien.

Ik wijs je de weg

Wat je ook hebt meegemaakt, of wat je ook meemaakt, hoe vaak je ook hebt ‘gefaald’, jij bepaalt welke richting je uitgaat. Je kunt dit alleen doorbreken door een ander pad te kiezen.